سیگما آلدریچSIGMAALDRICH بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و انواع مشتقات آن جهت کاربردهای آزمایشگاهی پیشرفته همگام با علم روز جهان از معتبرترین و شناخته شده ترین شرکت ها ی دنیا در نوع خود می باشد.

فعالیتهای این گروه در زمینه محصولات شرکت سیگما آلدریچ :

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محیط کشت های سلولی و میکروبیولوژی

آنتی بیوتیک های کشت سلولی آزمایشگاهی

انواع دیسک ها و کیت های آزمایشگاهی

هورمونهای رشد و کنترل گیاهان کشاورزی(AUXINS)

اسیدهای چرب

آنزیم ها

 معرفی بخشی از پرفروشترین محصولات شیمیایی سیگما- آلدریچ:

 این بخش ترکیبی از معمول ترین محصولات مورد استفاده در کشور است :

 

DMF

 

DMP

 

DTC

 

DTNB

 

DTT

 

FBS

 

FCS

 

Cholecalciferol

 

Clavunilic

 

acid

 

CM

 

Cephadex

 

CTAB

 

DBU

 

DCC

 

Ascorbate

 

Oxidase

 

BF3محلول

 

Biotin

 

ایندول 3 استیک اسید(

 

IAA

 

)

 

1Tocopherol

 

1Tocopherol

 

L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle

 

Menadion

 

MES

 

mtt

 

N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine

 

N,N,N,N Tetramethyl p phenylenediamine

 

N,N,N,N Tetramethyl-p-phenylendiamine

 

dihydro

 

NADH

 

NADPH

 

OG6

 

oil bath

 

N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine

 

N,N,N,N Tetramethyl p

 

phenylenediamine

 

N,N,N,N Tetramethyl-p-

 

phenylendiamine

 

dihydro

 

N,N,N,N تترا متیل پارافیلین دی آمین هیدروکلراید

 

Paclobutrazol -

 

PESTANAL

 

PBS

 

PIPES

 

PLG

 

PMA

 

pmsf

 

PMSG

 

PVP

 

Pyruvate Kinase from

 

rabbit

 

muscle

 

Retinol

 

Rnase

 

RPMI

 

STZ

 

Theronine

 

Tocopherol

 

XTT sodium salt

 

α-Cellulose - powder

 

β-Nicotinamide adenine dinucleotide

 

آبسیزیک اسید

 

آدامنتان

 

آرابینوز

 

آدرنالین

 

آزومتین

 

آزومتین H

 

آزوکسی

 

بنزول

 

آگارز

 

آلبومین

 

آلبومین

 

سرم گاوی BSA

 

آلبومین گاوی

 

آلفا آمیلاز

 

آلفا سلولز

 

آمینو 2و3 دی متیل 1 فنیل 3 پرازولین 5

 

آمینو آنتی پیرین

 

آناروتست

 

(اندیکاتور بی هوازی)

 

آنتراسین

 

آنترون

 

آنتی ژن

 

راپید رایت آنتی ژنهای گروه خونی

 

آنتی سرم A

 

آنتی سرمهای سالمونلا

 

آنتی فوم

 

آنتی هیومن گلوبین

 

اسپرمیدین

 

اسپرمین

 

استرپتومایسین زیگما

 

اسیدآمینه آلانین

 

اسیدآمینه پرولین

 

اسیدآمینه تیروزین

 

اسیدآمینه سرین

 

اسیدکرومیک

 

افلاتوکسین B1

 

افلاتوکسین B2

 

ال آرابینوز

 

ال آرژنین

 

ال اورنتین

 

ال ایزولوسین

 

ال پرولین

 

ال سیستیین

 

ال فنیل آلاتین

 

ال گلوتامین

 

ال لایزین منوهیدروکلراید

 

ال متیونین

 

ال هیدروکسی پرولین

 

ال هیستیدین

 

ال کارنیتین

 

ان استیل ال سیستین

 

اوانز بلو زیگما

 

اوراتان

 

اوراسیل

 

اورامین

 

اورتوفنیلن دیامین

 

اورسینول

 

بازدارنده تریپسین

 

باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت

 

بنزوفنون

 

بنزیدین

 

بنزیل آمینو پورین

 

بوین آلبومین

 

بوین سرم آلبومین

 

پروتئن ادرار

 

پروتئین زئین

 

پروتئیناز K

 

پرولین خالص

 

پلاسمای خرگوش با ماده ضد انعقاد

 

پلاسمای سیتراته خرگوش

 

پلی اکریل آمید زیگما

 

پلی دی لایزین

 

پلی میکسین

 

پنی سیلین استرپتومایسین

 

پوترسین

 

پوترسین پودر پنی سیلین 20 میلیون یونیت

 

پیریدوکسین

 

ترپوتنین  

 

تریپتوفان

 

تریپسین

 

تریپفان بلو

 

تریتون X100

 

تریتون X114

 

تلوریوم

 

تنتور بنژوان

 

توکوفرول

 

تویین 20

 

تویین 60

 

تویین 80

 

تی تی سی فرمازان

 

تیامین

 

تیامین دی  کلراید

 

تیامین هیدروکلراید

 

تیتان یلو

 

تیتانیوم ایزو پروپوکساید

 

چاپس

 

دایمدون

 

درابکین

 

دوکوسات سدیم

 

دوکوسات سدیم سالت

 

دکستران

 

دکستروز

 

دکسترین

 

دی اکسیدزیرکونیوم

 

دیازتاز

 

دیاستیل

 

منوکسیم

 

دیتیزون

 

دیجیتونین

 

ردامین بی

 

رزازورین

 

رزبنگال

 

ریبوز

 

ریبوفلاوین

 

زئین

 

زانتان گوام

 

زایلاناز

 

زایلوز

 

ژلاتین

 

ژلاتین ماهی

 

ساپلیمنت اوره 4درصد

 

ساپونین

 

سرم سیترات خرگوش

 

سفادکس جی 100

 

سفاروز 4بی

 

سفرا

 

سلنیوم میکسچر

 

ریجنت

 

سوبیوز

 

25گرمی

 

سلولاز

 

سلولز

 

سم استریکین

 

سم پرمترین

 

سم خمیری

 

سم سایپرمترین

 

سم سولفاک

 

سم فایکام

 

سیگماکوت

 

سینتومایسن

 

سیکلو هگزامید

 

سیکلوهگزامید

 

صمغ سندروس
صمغ سی ام سی
صمغ عربی

 

فوربول 12 میریستات 13 استات

 

فیبرینیوژن گاوی و پلاسمای خرگوش

 

فیکساتول بافر 8

 

لیزوزیم

 

لیستین

 

لینولنیک

 

اسیدمارگارین

 

مارکانو

 

مالامید

 

مالت اکستراکت

 

مالتو دکسترین

 

ماکروویو داجستیو
مایکونازول
متا نیتروآنیلین

 

متیل جاسمونات

 

متیونین

 

محلول شیف

 

محلول هنکس

 

محلول ویجس

 

محلول کواکس

 

محلول یونیورسال

 

مرکب چین

 

معرفVP

 

معرف ارلیچ نیوژن

 

انواع منومري(منوساكاريدها)- دی‌مری (دی‌ساکاریدها)-تریمری( تری‌ساکاریدها)- الیگومری (الیگوساکاریدها) و پلیمری (پلی‌ساکاریدها(

 

آلدوزها(تريوز-تتروز-پنتوز-هگزوز)

 

آلدوهگزوزها

 

تك قندي ها (گلوكز- فروكتوز-گالاكتوز)

 

دوقندي ها (لاكتوز-ساكاروز-مالتوز)

 

1و3 دي هيدروكسي پروپانون

 

3و2 دي هيدروكسي پروپانون(گليسر آلدييد)

 

سوربيتول

 

برخي از پلي ساكاريدهاي آزمايشگاهي قابل عرضه:

 

 

 

نشاسته-گليكوژن-سلولز-پكتين

 

 

معرف ایندول

 

معرف بارفورد

 

معرف بایال

 

معرف رزازورین

 

معرف سیلوانف

 

معرف  فروین

 

معرف فریون

 

معرف فولین

 

معرف هانوس

 

منو سدیم

 

گلوتامات

 

مورفولین

 

مورین

 

نئوبیوسین سدیم سالت

 

ناتامایسین

 

نانو کلی

 

نایسین

 

هپس

 

هگزا متازون

 

هورمون اکسین
هورمون کنیتین
هیالورنیداز

 

ویتامین B1 روش
ویتامین B12
ویتامین B5 روش
ویتامین C
ویتامین K1

 

کاربازول

 

کاربازول

 

کامفر

 

کانامایسین

 

کاوولین

 

کتوکونازول

 

نانو اكسيد تيتانيوم TiO2 99%
نانو اكسيد آلومينيوم %99
Al2O3
نانو اكسيد زيركونيوم %99
ZrO2
نانو اكسيد روي  
ZnO 99%
نانو اكسيد منيزيم %99 
MgO
نانو اكسيد سيليكون %99 
SiO2
نانو اكسيد آهن %99 
Fe2O3
نانو اكسيد مس %98 
CuO
نانو اكسيد قلع %99 
SnO2
نانو سيليكون كاربيد %99
SiC
نانو تيتانيوم كاربيد %99 
TiC
نانوپودر اكسيد اينديوم - قلع %99 
نانو اكسيد اينديوم %99 
In2O3
نانو اكسيد سريم %99 
CeO2
نانو نيتريد تيتانيوم %99 
TiN
نانو اكسيد تنگستن %99 
WO3
نانو اكسيد آهن %9. 
Fe3O4

 

 

 

 

کراتین

 

کربامویل کولین کلراید

 

کلسترول

 

کلشسین

 

کلوتریمازول

 

کلودیون

 

کلورازول

 

بلک کلیندامایسین

 

کنیتین

 

کوئینولین

 

کوئینین

 

هیدروکلراید

 

کوپریزون

 

کوتریموکسازول

 

کوجیک اسید

 

کوکونات فتی اسید

 

کیتوسان

 

IBA

 

NADH

 

NADPH

 

hpmc

 

IPTG

 

Medium 199 - HEPES Modification

 

Folin & Ciocalteus

 

DEAE

 

Cellolose

 

Dipyridyl

 

Dithiotheritol

 

DL-

 

Dithiothreitol

 

- BioUltra

 ویتامین های آزمایشگاهیA-D-E-K  و گروه B (B1 تيامين-B2ريبوفلاوين-B3نياسين-B5نيكوتيناميد-B6پيريدوكسين-B9فوليك-B12كوبالامين

 

 Inhibitors/Retardants:
abscisic acid (ABA)   آبسيسيك
ancymidol  آنسيميدول
carbaryl  كارباريل
chlormequat
chloro IPC
daminozide
flurprimidol
hydrogen cyanamide
maleic hydrazide (MH)
mefluidide
mepiquat chloride
paclobutrozol
prohexadione calcium
succinic acid (SADH)
uniconazole

  CPPU

kinetin كينتين

Ethylene/Ethylene releasers اتيلن

ethephon اتفون

Ethylene اتيلن

و صدها مورد دیگر ....

 

جهت بهره گیری از جزئیات انواع محصولات شرکت سیگما-آلدریچ به صورت تشریحی (با موجودی بیش از 45 هزار محصول ) به دو زبان فارسی و انگلیسی مجهز به مدرنترین سیستم جستجوگر (ASL) بر طبق :

 

کد کالاها ، CAS کالاها ، CAT کالاها و فرمول کالاها از سایت تحلیلی دیجی سیگما بهره بگیرید.

 

DIGISIGMA.IR

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید